Om os

Strandskoven har en beboerforening hvor man som hytteejer har stor fordel af at være medlem, idet foreningens formål er at arbejde med emner eller forhold, der har interesse for alle hytteejere. Et medlemskab giver desuden mulighed for at deltage i foreningens arrangementer samt være en del af et fællesskab omkring årets gang i Strandskoven.

I de år som beboerforeningen har bestået, har vi bl.a. haft succes med etablering af vandledning til hytteejerne, således at alle hytteejere nu har mulighed for rindende vand fra det kommunale vandkværk.

Foreningens bestyrelse er valgt til at arbejde for at skabe de bedst mulige forhold for hytteejerne. Bestyrelsen har derfor løbende kontakt med Vallø Stift, hvor alle forhold af interesse for parterne bliver drøftet.